In Marokko gaan al sinds 20 februari bijna wekelijks mensen massaal de straat op voor een democratischer en eerlijker systeem in Marokko. De februari jongerenbeweging in Marokko die tot deze massale -en tot nu toe geslaagde- protestmanifestaties heeft geroepen heeft veel stof doen opwaaien in het Marokkaanse politieke stelsel en is een lansbreker gebleken voor het volk.

Na eerder in Rotterdam en in Amsterdam te hebben gedemonstreerd, houdt de Nederlandse tak van de 20 februari beweging a.s. zondag van 15:00 tot 18:00 een solidariteitsmanifestatie op het Domplein in Utrecht om steun te betuigen aan deze volksrevolutie en om deze net als in Tunesië en Egypte te laten slagen. Marokko heeft de ingrediënten die voor deze massale ontevredenheid zorgen.

Solidariteit in het buitenland met de protestbewegingen in Noord- Afrika is essentieel gebleken en de beweging roept politici, burgers, (mensenrechten)activisten enof sympathisanten mee te demonstreren om deze revolutionaire wind niet onbenut te laten en solidariteit te tonen.

Tevens spreekt de 20 februari beweging Nederland haar afschuw uit over het meeste recente en brute ingrijpen van de Marokkaanse politie afgelopen zondag 15 mei in de steden Rabat, Tanger, Khouribga en Fes tegen vreedzame demonstraties waarbij 100 mensen zijn verwond en ziet dit als het zoveelste bewijs van de onwelwillendheid van de Marokkaanse staat. De 20 februari beweging veroordeelt en spreekt tevens haar diepe verontwaardiging uit over de recente terroristische aanslag in Merrakech, Marokko.

Enkele eisen van de 20 februari beweging Nederland zijn:

· Een rechtvaardig en vrij Marokko dat de mensenrechten respecteert.

· Een democratische grondwet die recht doet aan de wil van het volk

· Het officialiseren het Tamazight (Berbers).

· Het tegengaan van corruptie en de berechting van de betrokkenen

· Stoppen van de controle/bemoeienis van de Marokkaanse overheid van/met de Marokkaans Nederlandse burgers.

· Stoppen met de inperking van de persvrijheid

· Verbetering van de dienstverlening in de Marokkaanse consulaten en stoppen met het vernederen van het volk.

· Onafhankelijke en eerlijke rechterlijke macht
Het Marokkaanse politieke systeem draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de afbraak van de politieke, economische, sociale en culturele rechten. De 20 februari beweging eist dat het systeem deze verantwoordelijkheid ook draagt.