Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) veroordeelt in een persbericht de verdachtmakingen van de Amsterdamse voormalig stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik. Elatik werd o.a. door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) verdacht gemaakt van antisemitisme vanwege het bijwonen van een demonstratie tegen de recente Israëlische aanvallen op de Palestijnse stad Gaza.

Volgens het SMN getuigen deze beschuldigingen van weinig respect voor bondgenoten tegen het antisemitisme. Zodoende staat de belangenbehartiger van de Marokkaanse Nederlanders vierkant achter Elatik.

Volgens het SMN hebben de organisatoren van het demonstratie terecht afstand genomen van een aantal verwerpelijke haatdragende boodschappen. Het SMN vindt dat sommige organisaties en personen echter doorslaan in hun verontwaardiging en zien kritiek op de politiek van Israël als synoniem voor antisemitisme.

Volgens het SMN verdient Fatima Elatik gezien haar intensieve inzet en voor een constructieve dialoog tussen Joden en Marokkaanse Nederlanders alle steun. Hierin zou zij een inspirerend voorbeeld zijn. Hoewel haar bijdrage door sommigen aan beide kanten niet altijd gewaardeerd wordt.