Om de meldings- en aangiftebereidheid onder Marokkaanse Nederlanders te bevorderen, lanceert het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) vandaag een speciaal digitaal meldpunt: Meld Discriminatie.

De meldings- en aangiftebereidheid van slachtoffers van discriminatie is helaas te laag. Dat geldt ook voor Marokkaanse Nederlanders. Ervaringen van antidiscriminatiebureaus en onderzoeken naar discriminatie in Nederland leren keer op keer dat er sprake is van onderrapportage. Dat betekent niet alleen dat het beeld over aard en omvang van discriminatie vertekend is, maar ook dat slachtoffers blijkbaar onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheden om te melden.

Daarnaast blijkt ook dat campagnes om de meldingsbereidheid te vergroten steevast leiden tot een toename van het aantal meldingen. Er is dus wat dit betreft een wereld te winnen. Met het digitale Meldpunt Discriminatie wil het SMN een permanente campagne voeren om de meldingsbereidheid te vergroten.

Bezoekers kunnen via het Meldpunt discriminatie melden via een speciaal ontworpen formulier dat wordt doorgestuurd naar het lokale of regionale antidiscriminatiebureau waar de melding van discriminatie speelt.

Daarnaast biedt het Meldpunt veel informatie over gelijke behandeling, antidiscriminatievoorzieningen en de verschillende mogelijkheden en adressen om discriminatie te melden.

Het Meldpunt is tot stand gekomen in samenwerking met antidiscriminatiebureaus en het College voor de Rechten van de Mens.