Gister organiseerde het SMN (Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders) een netwerkdag. Op de netwerkdag en tegelijk de 26ste verjaardag is gesproken over de nieuwe koers die het SMN wil én moet varen in de participatiesamenleving.  In deze nieuwe vorm van samenleven waarbij veel verantwoordelijkheden worden verschoven naar lokale overheden en organisaties en burgers.

Twiza 
Samen met een honderdtal vertegenwoordigers van lokale organisaties tot de conclusie gekomen dat de oplossing schuilt in het terugvallen op eigen kracht. Hierbij vormt de collectiviteit  waar het Amazigh begrip Twiza/Tawiza voor staat een hoeksteen genoemd. Hiermee zouden de uitdagingen die de Nederlandse participatiesamenleving of ‘nachtwakersstaat’ met zich meebrengt getrotseerd kunnen worden.

De uitkomsten van de netwerkdag worden opgenomen in een notitie waar het SMN enkele maanden aan werkt en die later gepresenteerd wordt.

Award
De netwerkbijeenkomst kende ook de uitreiking van 2  pioniers- awards aan 2 persoonlijkheden die veel hebben betekend voor de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. De awards werden uitgereikt aan Ahmed Lamnadi Joke Verkuijen. Zij zetten zich al tientallen jaren vrijwillig in voor Marokkaanse ouderen en voor vrouwenemancipatie.

Foto: Said Bouddouft