Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) wenste de fractievoorzitters politieke moed na het winterreces. Het SMN deed dit door middel van een brief. Zij roept de fractievoorzitters om verantwoordelijkheid te nemen in het politieke debat tegen de stigmatiserende uitlatingen van de fractievoorzitter van de PVV, Wilders.

Het SMN verzoekt de fractievoorzitters niet meer weg te kijken van de herhaaldelijke stigmatisering van de Marokkaanse Nederlanders door de vrijheidspartij. Het SMN noemt de stigmatisering tevens één van de grootste problemen in Nederland.

Het SMN bekrachtigde haar moreel appél met een reeks van recent gemaakte stigmatiserende en/of discriminerende uitlatingen van Wilders in de media. Deze uitlatingen hebben volgens het SMN de kloof tussen de Marokkaanse Nederlanders en de Nederlandse samenleving vergroot. Het SMN vreest dat de kloof verder zal groeien en noemt dit een ernstig gevaar voor de samenleving. Het ontbreekt volgens het SMN de andere politieke partijen aan politiek lef om de discriminerende uitlatingen van Wilders te veroordelen.

Het SMN hoopt dat de Haagse leiders in 2013 meer daadkracht zullen tonen en het debat over de rol van de de PVV speelt op de samenleving zullen steunen.