België: Minder dan een op de drie vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst heeft werk. Meer dan de helft probeert niet eens werk te vinden. .

Migrantenvrouwen hebben veel minder vaak werk dan de autochtone vrouw. Van die laatste groep heeft 70 procent van de 18- tot 60-jarigen een job. Bij vrouwen van andere origine ligt dat aandeel een pak lager. Komen ze uit West-Europa of Zuid-Amerika, dan varieert de werkgelegenheidsgraad nog tussen de 40 en 50 procent.

Maar bij vrouwen uit de kandidaat-EU-lidstaten en uit de Maghreblanden verdient nauwelijks een op de drie zelf de kost. In de praktijk gaat het daarbij hoofdzakelijk over Turken en Marokkanen. De Turkse vrouwen halen niet eens de kaap van de 30 procent, de Marokkaanse blijven steken op 31,5 procent.

Nog een opmerkelijk cijfer: meer dan de helft van de vrouwen zoekt zelfs geen werk. Van de Marokkaanse vrouwen onderneemt 55 procent geen pogingen om toe te treden tot de arbeidsmarkt, bij de Turkse is dat 57 procent.

Te weinig kansen
De cijfers komen uit de sociaal-economische monitoring die de federale overheidsdienst Werkgelegenheid en het Centrum voor Gelijke Kansen in september voor het eerst opstelden en waarover de Kamercommissie Werk vandaag debatteert. “Enerzijds zijn er de traditionele gezinspatronen, anderzijds zijn die vrouwen vaak laaggeschoold en is de talenkennis beperkt”, zegt Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijke Kansen.

Dat België zo veel slechter scoort dan de rest van Europa, heeft nog andere oorzaken. “Nergens is de kloof tussen autochtonen en allochtonen op de arbeidsmarkt zo groot als bij ons. Wij kennen dan ook nog maar tien jaar een inburgeringsbeleid. Wie daarvoor naar hier kwam, kreeg nul begeleiding”, legt De Witte de vinger op de wonde.

Daarnaast verwijst hij naar de rigide structuren van onze arbeidsmarkt en die van het onderwijs. “Het is precies zoals de Nederlandse socioloog Maurice Crul aantoonde door zijn vergelijkende onderzoeken met andere landen. Het ligt niet aan die mensen, wel aan de kansen die wij hun bieden.”

Onbenut talent
Volgens volksvertegenwoordiger Zuhal Demir (N-VA) leggen de cijfers een probleem bloot waaraan te weinig aandacht geschonken wordt. “Veel talenten blijven op deze manier onbenut.”

Ze waarschuwt ook voor het gevaar dat de vrouwen te afhankelijk zijn van hun mannen. “Ik heb geen probleem met vrouwen die zelf bewust kiezen om thuis te blijven. Maar gezien het vreselijk lage aantal werkenden doe ik ook een oproep aan vrouwenorganisaties, zodat ze nog bewuster zouden inzetten op de bewustwording bij allochtone vrouwen.”