In de serie Wereldreligies bracht Happinez onlangs een boek uit over de oorsprong, de rituelen en de schoonheid van de islam. Maar de nadruk ligt op de fysieke schoonheid van de Islam, terwijl geloof toch ook –of vooral- een zaak van beleving is.

In de serie Wereldreligies bracht Happinez onlangs een boek uit over de oorsprong, de rituelen en de schoonheid van de islam. Maar de nadruk ligt op de fysieke schoonheid van de Islam, terwijl geloof toch ook –of vooral- een zaak van beleving is.

Desalniettemin heb ik het boekje met plezier gelezen. Het leest vlot weg en is een goede introductie voor diegenen die weinig weten over de islam. De publicatie beschrijft vooral de ontstaansgeschiedenis van de islam, de 5 zuilen en de verschillende stromingen. De auteurs laten vooral de mooie kanten van het geloof zien, maar beschrijven ook de complexiteit binnen de islam van verschillende regels en verplichtingen. Ook voor mij, als Marokkaanse Nederlander was het lezen van het boek het educatief en interessant.
Het lastige van dit soort publicaties is dat er veel verschillende interpretaties bestaan van dé islam. In Nederland wordt veel gediscussieerd over dé Islam en niet over diegenen die de godsdienst in een bepaalde mate praktiseren en belijden. Deze aspecten worden dikwijls door elkaar gehaald in het maatschappelijke debat. Van het Islamdebat in Nederland kan ik geen chocola maken.

Verschillende stromingen, verschillende beleving
Wat dat betreft schiet ook deze publicatie enigszins tekort. Weliswaar wordt de religie op een heldere en eenduidige wijze beschreven, maar daarbij wordt erg veel aandacht besteed aan de fysieke schoonheid van de islam en wordt voorbij gegaan aan het feit dat religie ook, of vooral, een beleving is en fysiek niet tastbaar. Mensen beleven hun geloof op verschillende manieren en hun betrokkenheid en mate van praktiseren verschilt sterk. Wat wel een welkome aanvulling is in dit boekje is dat er op gewezen wordt dat ook dé Islam verschillende geloofsstromingen kent, die echter alleen menen dat hun waarheid de enige waarheid is. . Individuele keuzevrijheid binnen de islam is in de praktijk lastiger. Je kunt als geboren moslim moeilijk afstand nemen van het geloof. Je kunt makkelijk zeggen dat je niet praktiseert maar als je het geloof verafschuwt en naast je neer wilt leggen stuit je op hevig verzet binnen familiekringen. In een deel van de Islamitische landen staan daar zelfs flinke straffen tegenover.

Keuzevrijheid
Redeneren vanuit het individu en het respecteren van keuzes is lastig als je als geloofsgroep wordt gezien en aangesproken. Andere religies zoals het Christendom en Jodendom hebben soortgelijke regels in de heilige schriften, alleen wordt door de gemiddelde gelovige van deze religies milder omgegaan met bijvoorbeeld afvalligheid.

Dit boekje beschrijft vooral alle goede zaken van de islam en het geeft een inkijk in de historische en culturele achtergronden daarvan, maar gaat weinig in op de dagelijkse praktijk en de vragen en dilemma’s die dat kan opleveren. Veel gelovige jonge moslims zoeken juist naar houvast, zekerheid en een balans tussen geloven en werken aan een toekomst in Nederland.