Onder de slogan: ‘Naties zonder Staten en het recht op zelfbeschikking: routeplan’, wordt in Roosendaal 30 november a.s. een congres georganiseerd. Initiatiefnemers voor deze conferentie zijn de beweging dat zichzelf ‘Onafhankelijk Rif’ noemt en de organisatie Nations without States, geleid door Engelse politicus en een van de oprichters van de Engelse National Liberal Party Graham Williamson.

‘Onafhankelijk Rif’
“Beweging Onafhankelijk Rif (Noord- Marokko) is in Europa opgericht en wordt vertegenwoordigd in meerdere West-Europese landen. De beweging is een politieke organisatie van ‘Riffijnse republikeinen’ in het binnen- en buitenland. Onafhankelijk Rif tracht krachten van de Riffijnen te bundelen en de coördinerende rol op zich te nemen van verschillende comités, bestuursorganen en anderen organisatievormen. ‘Het doel van deze brede Riffijnse front is samenwerking zoeken met internationale organisaties om strategische druk uit te kunnen oefenen voor het Riffijnse zelfbeschikkingsrecht”. Aldus een vertegenwoordiger van de beweging voor autonomie in de Rif.

Deelnemers congres
Volgens de organisatoren nemen deel aan de conferentie een aantal belangrijke vertegenwoordigers en politici van naties die nog niet zijn erkend als staat. Zij pleiten voor de onafhankelijkheid en de erkenning van hun staten. Naast de bekende Graham Williamson is ook Jagdeesh Singh aanwezig. Singh is een belangrijk lid en oprichter van de organisatie Nations without States. Namens de Riffijnse republikeinen is de activist Abdelouafi Hartit aanwezig, beter bekend als journalist Massin n Mritch bij TV Popular in Melilla. Ook zijn tal van ander persoonlijkheden uit de politiek en mensenrechtenactivisten aanwezig die sympathiseren met het zelfbeschikkingsrecht van naties, zoals Juan Carlos Alvares Peres, Abderrahman Mohamed Ahmed en vele anderen.