Youssef Alhamdioui, activist van de Riffijnse Volksbeweging had enkele opmerkelijke antwoorden op de vragen van de rechter op de zitting die vandaag plaatsvond in het Hof van Beroep te Casablanca.

De activist vraagt “aan de koning het ontslag van de regering El othmani omdat ze haar verplichtingen niet nakomt en omwille van de beschuldiging van separatisme jegens de Riffijnse activisten!”

Hij gaat verder:”De koning vroeg tijdens zijn troonrede waar de rijkdom van het volk bleef? De Riffijnen gaven daar antwoord op door aan te duiden wie de dieven zijn. De koning vroeg ook om corruptie te bestrijden, de Riffijnen hebben aangewezen wie de corrupten zijn.”

Vervolgens werden twee audiofragmenten afgespeeld waarop hij in gesprek is. De activist die werkzaam was als leraar veegde alle beschuldigingen jegens hem van tafel en zei dat de gesprekken niets met de volksbeweging te maken hadden en dat ze zodanig geselecteerd zijn om hem in een slecht daglicht te kunnen zetten.

Noureddine Adherbal