De Riffijnse beweging voor autonomie in de Rif (Noord- Marokko) haalt in een persbericht hard uit naar het Nederlandse kabinetsbesluit om de uitkeringen richting Marokko in te korten. Volgens de de beweging miskent Nederland met het besluit de offers die de Riffijnse Nederlandse arbeidskrachten voor Nederland hebben gebracht.

De beweging is in het persbericht ook kritische naar de houding van de Marokkaanse regering in de kwestie. Volgens de beweging duidt de nalatigheid van de Marokkaanse autoriteiten op dat zij de Rif als achterstandsgebied zien en de Riffijnen als tweederangs burgers.

Zie hieronder het volledige persbericht:

Persbericht omtrent kabinetsbesluit inperking uitkering migranten
De beweging voor autonomie volgt de ontwikkelingen rond van het besluit van het Nederlandse kabinet om de uitkeringen buiten de EU met 40% in te perken. Dit besluit treft hoofdzakelijk de Riffijnse Nederlanders die woonachtig zijn in de Rif en familieleden.

De Riffijnse beweging voor autonomie verklaar t daarom het volgende:
•Dat het besluit aan een sterk en realistisch fundament ontbreekt. Dit komt door dat dit besluit zonder overleg of beraad tot stand is gekomen. Tevens miskent het besluit de offers die de Riffijns Nederlandse arbeiders hebben gebracht in verschillende werksectoren in Nederland.
•Dat de inperking de Riffijnse Nederlanders in de Rif in een lastig parket plaats door de hoge uitgavenposten voor het levensonderhoud.
• Wij veroordelen het gekronkel van de Euroepese landen rond reeds overeengekomen verdrag van de Verenigde Naties voor de bescherming van arbeidsmigranten en hun familieleden.
• Dat er bij ontbreken van een vertegenwoordiger van Riffijnse arbeidskrachten in Europa er sprake is van onevenwichtigheid in de onderhandelingen mbt de arbeidsmigratie tussen de Marokkaanse en de Nederlandse overheid.
• De beweging roept de Nederlandse regering over te gaan tot een rechtstreekse dialoog te gaan met de Riffijnse Nederlanders met betrekking maatschappelijke issues en culturele zaken.
• De Riffijnse beweging voor autonomie veroordeelt De nalatigheid in de van de Marokkaanse autoriteiten die Riffijnse weduwen en kinderen tot slachtoffer heeft gemaakt. De zwakke politieke standpunt van de Marokkaanse autoriteiten duidt op tevens op dat de Marokkaanse autoriteiten de Rif, die het meest door het besluit wordt getroffen, als achterstandsgebied blijven zien en de Riffijnen als tweederangsburgers.