De vertegenwoordigers van Mohammed VI in de regio Tanger, Tetouan, El Hoceima, heeft de lokale bestuurders, voorzitters van de gemeenteraden in deze regio, gedwongen een verklaring te tekenen waarin zij zich uitspreken tegen de volksbeweging.
De lokale vertegenwoordigers moesten kiezen tussen de staat en de volksbeweging, een aantal weigerden aanvankelijk te tekenen, maar zij tekenden alsnog nadat zij in urenlange discussies onder druk werden gezet. In deze verklaring staat ondermeer dat de economische crises en de vertraging die verschillende projecten oplopen veroorzaakt zijn door de Riffijnse volksbeweging.

De economische crisis is echter te wijten aan het regime zelf. Zij is er de oorzaak van dat de regio nooit is geïndustrialiseerd. Zij heeft de vissershaven van El Hoceima lam gelegd en zij heeft geweigerd bouwvergunningen te verstrekken, zodat duizenden bouwvakkers werkloos werden,
De projecten die volgens het regime vertraging oplopen door de Riffijnse volksbeweging, kunnen geen doorgang vinden omdat de budgetten zijn uitgeput, nadat zij door de handlangers van regime zijn geplunderd.
Deze situatie bestaat nu al zo’n zestig jaar, lang voordat de huidige demonstranten waren geboren!

Deze actie doet de Riffijnen denken aan Ait Bouayach 2012, toen liet het regime in deze plaats de corrupte lokale vertegenwoordigers eveneens een verklaring liet tekenen waarin ook daar de betogers de schuld kregen van de slechte economische situatie ter plekke. Deze verklaring legitimeerde, gaf groen licht, om met veel geweld in te grijpen. Er werd zo’n 7000 manschappen tegen de betogers ingezet, waaronder soldaten in een plaats met welgeteld 15.000 inwoners. Daarnaast deinsde men er niet voor terug om helikopters in te zetten om de bevolking te terroriseren en de schuilplaatsen van betogers op te sporen en hen te volgen.

De huidige vreedzame betogers vrezen dan ook, dat de situatie zich herhaalt en dat het regime weer hetzelfde excuus zal gebruiken om ook de huidige demonstraties en betogingen gewelddadig neer te slaan. Deze vrees wordt ook nog eens gevoed door de aanwezigheid van ME en hulptroepen in het gebied. Ook is er sprake van steeds actievere aanwezigheid van het leger en zijn er verplaatsingen van talloze legervoertuigen waar te nemen. Daarnaast zouden generaals van het leger in het geheim overleg voeren in El Hoceima.

Het Marokkaanse regime zou voor de zomervakantie een einde willen maken aan de demonstraties.
Omdat in deze tijd het aantal inwoners van deze streek verdubbelt, Men vreest dat met de komst van de bezoekers uit Europa, de demonstraties in omvang zullen toenemen en op die manier internationale aandacht zullen trekken, mede omdat deze ‘nieuwe’ betogers, vaak een dubbele nationaliteit hebben.

Dit betekent op haar beurt weer dat het regime niet repressief kan optreden, uit angst dat door geweld, betogers met een Europese nationaliteit gewond kunnen raken, wat er ongetwijfeld toe zou leiden dat de Europese ambassades zich ermee zullen bemoeien. Dat zou uiteindelijk tot gevolg kunnen hebben, dat het regime bij de Europese overheden in diskrediet kan raken en haar Europese subsidies mis gaat lopen, omdat zij de mensenrechten niet respecteert.