Op vrijdag 8 december wordt in het stadhuis van Utrecht een bijzondere fototentoonstelling geopend. De reizende fototentoonstelling ’50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland’ is een expositie waarbij 50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland ruime aandacht krijgt.
De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie. Inmiddels zijn de meeste van deze migranten gepensioneerd.

Atlas Cultureel Centrum laat met deze expositie zien hoe de eerste generatie gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor zichzelf en later ook hun gezin op te bouwen. De Marokkaanse cultuur in Nederland wordt in de expositie, in beeld gebracht met prachtige foto’s met thema’s zoals werk, gezinshereniging, cultuur, sport, politiek en niet te vergeten religie. Hoe zagen de gastarbeiders er toen uit? Hoe leefden ze? Raakten ze snel gewend? Al deze vragen worden beantwoord aan de hand van bijzondere foto’s en prachtige verhalen. Aan de tentoonstelling hebben zowel Marokkaanse gastarbeiders mee gewerkt, alsook Nederlandse werkgevers, docenten, vrijwilligers en kerken.

Initiatiefnemer Sahin Yildirim, van Atlas Cultureel Centrum, zegt het volgende hierover: “We wilden deze expositie graag laten zien om hiermee meer onderling begrip tot stand te brengen. En misschien helpt de expositie een beetje om de discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen, zodat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen. En het zou natuurlijk ook mooi zijn als de huidige generatie wat opsteekt van de ervaringen van hun ouders. Ik hoop van harte dat dit project bijdraagt aan kennis van onze gemeenschappelijk geschiedenis en erfgoed. En ik hoop dat dit project ook bijdraagt aan de dialoog met elkaar en aan onderlinge verbondenheid. Atlas Cultureel Centrum heeft de taak op zich genomen om onze collectieve geschiedenis vast te leggen en over te dragen aan de nieuwe generaties. Diversiteit is geen zwakte, het is een kracht die we moeten benutten om ons land sterker te maken.”

De tentoonstelling wordt om 17.00 uur geopend door wethouder Kees Diepeveen. Daarna volgt de lezing ‘Van Marokkaanse migrant tot ‘echte’ Nederlander’ van Dr. Herman Obdeijn. Ook worden twee gastarbeiders uit die tijd geïnterviewd en kan het publiek vragen stellen.

De expositie is tot en met woensdag 28 december, vrij te bezichtigen. Daarna reist de tentoonstelling door naar een aantal andere steden. Voor de opening op 8 december kan men zich, tot uiterlijk 4 december, aanmelden via info@atlascultureelcentrum.nl.
Meer informatie: www.atlascultureelcentrum.nl

Vrijdag 8 december | 17.00 U | Stadhuis Utrecht | Korte Minrebroederstraat 2