Noureddine Adherbal

REGERING VAN DE RIFFIJNSE REPUBLIEK
Verklaring van Staat en proclamatie aan alle Naties

De regering van de Riffijnse Republiek opgericht sinds 10 Juni 1920 richt volgende verklaring aan alle Naties:
1) De Rif voor het Verdrag van Algeciras -voor 1906- grensde in het Noorden aan de Middellandse Zee, in het Westen aan de Atlantische Oceaan en in het Zuiden en Oosten aan de Frans-Marokkaanse zone, met een totaalopp. van 50.000 km2 en een populatie van 2 miljoen inwoners gevormd uit de unie van de verschillende stammen dankzij hun affiniteit op linguïstisch vlak en goede onderlinge verstandhouding. Deze stammen leidden een onafhankelijk leven en streden zij aan zij om een indringer te bestrijden ongeacht vanwaar hij kwam. Het was zelfs zo dat na een 7 jaar durende militaire campagne (1888-1905) de strijdkrachten van de Sultan van Marokko werden afgeslagen en teruggedrongen. De sultan van Marokko werd in de Rif enkel gezien als een religieuze autoriteit, en dus was zijn religieuze invloed een deel van zijn gezag. Wat betreft de Rif voor 1906, was het onafhankelijk van deze monarch.

2) Na het Verdrag van Algeciras; Het Verdrag van Algeciras proclameert de integriteit van Marokko in zijn gehele omvang. De Riffijnse regering heeft het recht om te zeggen dat dit internationaal akkoord al een lange tijd nietig is , want in het kader van latere internationale akkoorden is Marokko verdeeld in twee zones: het deel onder Frans protectoraat, en het andere, tegen elk recht en de gezamenlijke wil van de Riffijnen, het deel onder Spaanse invloed. De Rif was altijd onafhankelijk geweest en heeft sinds 10 Juni 1920 een moderne regering met republiek als staatsvorm, waarbij Spanje ons als gelijke beschouwde(zie de zaak van oorlogsgevangenen,1921) en heeft lange tijd met ons vredesonderhandelingen gevoerd. De Rif meldt plechtig aan alle Machten dat het de intentie heeft om haar politieke onafhankelijkheid te bewaren en het zal blijven strijden voor officiële erkenning zo volhardend als nodig is.

Langs de andere kant, om de enorme rijkdommen van het land te exploiteren zetten wij de deuren open voor alle buitenlandse industriëlen en handelaars , zelfs die van de Spaanse nationaliteit als zij willen werken zonder oorlogszuchtige intentie.

De Rif wilt in goede verstandhouding leven met alle naties, groot of klein. Het heeft de Proclamatie van de Republiek al aangekondigd in 1921 aan de ambassades van Engeland , Frankrijk, Amerika en Italië in Tanger, en herhaalt dit nu aan de Ministers van Buitenlandse Zaken van alle Naties. Het roept iedereen op om hun respectievelijke diplomatieke en consulaire diensten te vestigen in Ajdir, hoofdstad van de Rif-republiek, waar de vertegenwoordigers alle faciliteiten voorhanden zullen vinden.

FB IMG 1512249461168