Scholen waar veel islamitische kinderen les krijgen zouden dit kunnen invoeren. Ook hebben schoolbesturen de keus om deze vrije dag in te ruilen voor een andere feestdag. ‘Bent u bereid de introductie van islamitische evenementen, alsmede de vervanging van westerse/christelijke feestdagen door islamitische met hand en tand tegen te houden?’ luidt een van de vragen. ‘Zo neen, waarom geeft u Nederland dan weg?’, citeert het parool.
PVV-Kamerlid Harm Beertema reageert op Twitter: ‘Kerntaak van het onderwijs: onze eigen identiteit doorgeven aan volgende generaties in plaats van haatideologie faciliteren.’
Suikerfeest
Woensdag hebben Amsterdamse schoolbesturen tegenover de krant duidelijk gemaakt dat ze openstaan voor de invoering van een vrije dag voor het Suikerfeest. Een verplichte ‘christelijke’ feestdag zou daarvoor ingeruild kunnen worden. Deze uitspraken volgen nadat groep 8b van Basisschool Oostelijke Eilanden een brief had gestuurd met dat voorstel. Veel zal er echter niet veranderen want kinderen kunnen nu al vrij krijgen voor een religieuze feestdag als zij dat maar twee dagen van tevoren aanvragen.