Noureddine Adherbal

Sinds het begin van de processen tegen de gedetineerde activisten van de Riffijnse Volksbeweging is vandaag voor het eerst gebruik gemaakt van een tolk(IRCAM), die het Arabisch vertaald naar het Riffijns.

Rachid Aamarouch is de eerste activist die hier gebruik van maakt. Tijdens de gerechtszitting waar ook Nasser Zafzafi aanwezig was heeft de tolk moeilijkheden gehad om bepaalde woorden te vertalen naar het Riffijns omdat volgens hem “ de woorden niet bestaan in het Riffijns”. Rechter Ali Tarshi droeg hem op om het zodanig te omschrijven dat Rachid Aamarouch zou begrijpen waarover het ging.

In tegenstelling tot de andere beklaagden presenteerde de rechtbank geen video’s of foto’s waarin Aamarouch voorkomt.

De gedetineerde Rachid Aamarouch, ontkende alle beschuldigingen die aan hem waren toegeschreven en ook alle verklaringen die hem werden ontnomen in de bureaus van de gerechtelijke politie…

”de verklaringen die ik heb afgelegd zijn verkregen onder dwang! Ik ben mishandeld geweest en gedwongen om deze verklaringen te ondertekenen. Ze hebben mijn vinger gebroken zodat ik deze zou tekenen.” aldus Rachid Aamarouch