Televisieprogramma Opsporing Verzocht moet minder Marokkaanse en allochtone verdachten laten zien in de uitzendingen. Dat zou gebeuren onder druk van de overheid en de NPO. Dat hebben anonieme politiemedewerkers die meehelpen aan het programma naar buiten gebracht.

Dit zou gebeuren uit politieke overweging om “een betere afspiegeling van de maatschappij te kunnen laten zien”, citeert The Post Online weekblad Nieuwe Revu.

Tweede Kamerlid Martin Bosma van de PVV zou naar aanleiding van het artikel overwegen Kamervragen te stellen. Volgens hem is het goed mogelijk dat de NPO deze druk uitoefent omdat “de kernopdracht van de publieke omroep luidt: allochtonen op een voetstuk zetten en de PVV demoniseren.