U maakt vermoed ik onrustige tijden mee. De recente verkiezingsuitslagen op provinciaal en Europees niveau vielen zwaar tegen. De boycot van DENK door Riffijnse Nederlanders, die allang aan de gang was, werd groter als gevolg van de krankzinnige uitlatingen van uw partijgenote Nadia El Ouahdani. Veel Riffijnse Nederlanders voelen zich niet meer thuis bij DENK. En terecht!

Op geen velden en wegen was u te bekennen toen bezorgde Riffijnse Nederlanders om actieve steun zochten. Misschien heeft u achter de schermen iets geprobeerd, wat ik niet uitsluit. Per slot van rekening, u was onzichtbaar. We zien vooral politici van andere partijen.
Dit is intussen breed te constateren. U lijk opgeslokt te zijn door de Turkse Bermudadriehoek: Öztürk, Kuzu en Tonça. Op sociale media oogst u alleen likes van Erdogan sympathisanten.

Met een zetel die u vooral aan de Marokkaanse gemeenschap te danken heeft, had u de schendingen van mensenrechten in Marokko zich wel moeten aantrekken. Niet alleen vanwege uw Riffijnse achtergrond, maar ook om de morele verantwoordelijkheid: opkomen voor mensenrechten! Helaas heeft u gekozen voor de luwte en stilte.

Nu uw geloofwaardigheid en draagvlak -en die van uw partij- onder druk staan, is het tijd dat u de ingeslagen weg radicaal wijzigt. Politiek bedrijven zonder ethiek is zinloos. Een politiek leider wordt uiteindelijk herinnerd om zijn/haar moed en deugd.

Ik wens u veel wijsheid toe.

Een bezorgde Riffijnse Nederlander

Farid Azarkan

Farid Azarkan