Alhoceima: In het licht van wettelijke sancties heeft de procureur-generaal van de Koning geconstateerd dat zij niet schuldig zijn aan enige vorm van misdaad.
In het in oktober aan de Koning voorgelegde rapport bekritiseerde de Rekenkamer de traagheid en het gebrek aan samenhang en samenwerking van de ministers die verantwoordelijk waren voor het beheer van het ontwikkelingsproject. De koning antwoordde hier direct op door hen te ontslaan.

“Ik ben teleurgesteld in hun prestaties op hun ministeries, en ik zou hen nooit meer een publieke missie toevertrouwen”, zei de Koning na het lezen van het rapport.

Zijn procureur-generaal Abdel Nabawi is het daarmee eens. “Het verslag van de voorzitter van de Rekenkamer, Driss Jettou, was accuraat en duidelijk toen hij de geconstateerde fouten in het project openbaarde”, zei hij tijdens een persconferentie gisteren in Rabat. Maar, voegde hij toe, “we moeten een onderscheid maken tussen onevenwichtigheden in management en misdaden.”

Volgens de procureur-generaal van de Koning zijn de disfuncties in het Al Hoceima-project “geen verduistering, maar eerder onevenwichtigheden die te maken hadden met het gebrek aan respect voor deadlines bij de uitvoering van projecten.”

Het rapport is volgens hem dus “vrij van strafrechtelijke aanklachten” en vereist geen rechterlijke toetsing voor het strafrecht.

In het verslag van de Rekenkamer werd aangegeven dat het ontwikkelingsproject “niet voldeed aan een strategische visie die door alle belanghebbenden werd geïntegreerd en gedeeld.”

Het project comité kon de andere partners niet mobiliseren voor “een daadwerkelijke bijdrage en reactiviteit”, noch was het in staat om “het nodige momentum te geven om het programma op een solide basis te starten.”