Noureddine Adherbal

Mohamed Jelloul, een leidend figuur binnen de Riffijnse Volksbeweging werd vandaag door rechter Ali Tarchi uit de rechtszaal verwijderd.

Ali Tarchi confronteerde de gedetineerde activist Ibrahim Abeqouy met een foto’s van de Riffijnse vlag, een foto van Abdelkrim Elkhattabi en een blad papier waarop “Rif Republiek” stond. Op de vraag wat hij hiermee bedoelde, begon Ibrahim aan zijn weerwoord met de items te plaatsen als deel van de Riffijnse geschiedenis.
De rechter onderbrak hem en vroeg om een bondiger antwoord op de vraag zonder uitweidingen.

Hierna komt Mohamed jelloul in beeld. Omdat de rechter Ibrahim Abeqouy niet mocht antwoorden op zijn manier protesteerde Jelloul en zei tegen de rechter:
“Abeqouj heeft het recht heeft om over Abdelkrim Elkhattabi en de geschiedenis te praten, aangezien hij wordt geconfronteerd met zijn foto.”

Rechter Tarchi liet Jelloul verwijderen uit de rechtszaal omdat hij geen toestemming had om te praten.