Noureddine Ayouch, een zakenman en eigenaar van Zakoura Stichting zei in een interview met «Febrayar.com» dat hij een bezoek had gebracht aan premier Saadeddin Othmani, in het kader van een initiatief dat moet leiden tot verzoening met de Rif.

Hij zei: Ik ben solidair met Nasser Zafzafi en de rest van de gedetineerden van de Riffijnse Volksbeweging, eraan toevoegend dat «de staat deze mensen niet had mogen arresteren, maar de dialoog moest aangaan, omdat het uitkwam voor vreedzame doeleinden. En zelfs demonstraties waren vreedzaam zonder noemenswaardige calamiteiten, niets dat niet gebeurd bij alle demonstraties overal ter wereld ».

In datzelfde interview zei hij ook:” De Volksbeweging zal binnenkort zijn vruchten afwerpen” en na zijn bezoek aan de gevangenen in de gevangenis “ deze mensen mochten niet opgesloten worden en dienen volledig onschuldig verklaard te worden.”

Hij benadrukte dat hij de premier, Saad Eddin Othmani had gevraagd om hem te helpen de Riffijnse activisten uit de gevangenis te halen. Hij zij hem dat het een kwestie van tijd is. De premier zou wachten op het einde van de processen met het oog om de koning te vragen om een koninklijk pardon te verlenen aan al de gedetineerde Riffijnse activisten.

Noureddine Adherbal