Marokko wil Engels gaan doceren in het basisonderwijs en het gebruik van het Frans, als onderwijstaal, introduceren. Dat heeft de Marokkaanse minister Rachid Belmokhtar (Onderwijs en Beroepsvorming) beloofd. Één van de plannen van Belmokhtar is dat het Engels vanaf het vierde leerjaar op het basisonderwijs gedoceerd zal worden. De leeftijd van de leerlingen is dan rond de tien jaar.

Kansvergroting
Volgens de minister is het noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in vreemde talen. Vanwege de strategische ligging van Marokko en de verschillende verdragen die gesloten worden met Spaans- en Engelstalige landen. Volgens de minister zal het beheersen van de moderne talen de kansen van de volgende generaties op het arbeidsveld vergroten. Volgens de minister moet deze investering plaats vinden naast de investering in de huidige officiële talen, het Arabisch en Tamazight.
De wetenschap
De Minister Belmokhtar garandeerde dat het Arabisch haar positie zal behouden en dat het niet gemarginaliseerd zal worden. Volgens de minister zal het Arabisch de onderwijstaal blijven in het basis- en middelbaar onderwijs en zullen sommige talen geleidelijkerwijs in het Frans worden onderwezen. Dit zal volgens de minister gelden voor de exacte vakken als Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde. Dit omdat bronnen meestal alleen in het Engels en Frans beschikbaar zijn.

Het ondergeschoven kindje
Vooralsnog is het Frans de enige verplichte moderne taal die wordt onderwezen in Marokko. Dit gebeurt al vanaf een jonge leeftijd. Dit geldt ook voor de officiële taal, het Arabisch. De minister heeft zich niet uitgelaten over wat de positie van de andere officiële taal, het Tamazight, in het onderwijs zal zijn. Het Tamazight wordt al enkele jaren 2 uur per week onderwezen op een zeer beperkt aantal basisscholen. Vooralsnog blijft de groei die enkele jaren werd beloofd werd blijft uit. Dit tot ergernis van de Amazigh beweging in Marokko die zich regelmatig beklaagt over de vrijblijvendheid, kleinschaligheid en marginalisatie van taalonderwijs in het Tamazight.