Minister Mustafa Ramid bevoegd voor de Mensenrechten in Marokko zegt “dat de verklaring van de meerderheid (waarin ze de Riffijnse Volksbeweging beschuldigden van separatisme) opgesteld werd door de leiders van enkele partijen en dat niet noodzakelijk de gehele meerderheid achter de boodschap stond. De verantwoordelijkheid van zulke uitspraken is enkel te herleiden tot degene die het naar buiten brachten en niet tot de voltallige meerderheid, de beschuldiging dat de regering de Riffijnse Volksbeweging het zwijgen wilde opleggen heeft geen enkele basis in geen enkele verschenen communiqué van de regering” aldus de Minister.

Ramid publiceerde op zijn FB-pagina de tekst van de communiqué uitgegeven na de bijeenkomst van de meerderheidspartijen op 14 mei 2017(getekend door de voltallige meerderheid), waarin in een van de paragrafen wordt gezegd dat…
“de roep om sociale eisen legitiem is en de institutionele instellingen van ons land staan ter beschikking om zo bij te dragen aan een atmosfeer die de geest van de rechtstaat respecteert, maar de meerderheidspartijen verwerpen elke poging die gericht is om de veiligheid, stabiliteit en de belangen van het land in het gedrang te brengen”
Noureddine

Adherbal