Minister Bussemaker heeft in Rabat het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) geopend. Op een nieuwe locatie, met een bredere opdracht dan voorheen en een breder gedragen financiering is er weer toekomst voor het instituut.
In de nieuwe opdracht van het NIMAR staat verdieping van de kennis van elkaars samenleving, cultuur en taal centraal. Het instituut organiseert onderwijs dat onder andere bijdraagt aan de intellectuele vorming van islamitisch kader in Nederland en van (Marokkaans-)Nederlandse jongeren. Verder stimuleert het instituut ook samenwerking tussen Marokkaanse en Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs, heeft het NIMAR een belangrijke bibliotheek en draagt het bij aan de nationale collectievorming over Marokko en de Arabische wereld. Ook biedt het plaats aan een productieve gemeenschap van onderzoekers.

In haar openingstoespraak zei minister Bussemaker: ‘Het vernieuwde NIMAR is er om onze werelden dichter bij elkaar te brengen. En om in het vertrouwen dat dan ontstaat, elkaar echt te ontmoeten. Het is een vrijplaats voor ontmoeting en gesprek, om geesten te scherpen en kennis te delen. Over Marokko, de Arabische wereld, de islam – en hoe zij zich verhouden tot de Nederlandse samenleving, taal en cultuur. Deze onderwerpen bestuderen in hun eigen context is cruciaal om elkaar echt te begrijpen.’

Naast OCW betaalt nu ook het ministerie van Buitenlandse Zaken mee (samen €2,4 miljoen per jaar). De subsidie voor het NIMAR hield in 2013 op, omdat er geen behoefte meer was aan het instituut in de oude opzet.

Bron: rijksoverheid