Het aantal meldingen van discriminatie op grond van ras is het afgelopen jaar in Limburg fors gestegen.

In de eerste acht maanden van dit jaar kwam er ruim dertig procent meer aan meldingen binnen dan in heel 2013. Dit blijkt uit een inventarisatie van het landelijke Meldpunt Discriminatie.

Meldpunt Limburg
Bij het meldpunt Limburg kwamen er tot nu toe 217 klachten binnen. Vorig jaar waren dat er over het hele jaar 156.

‘Minder Marokkanen’
De explosieve toename wordt deels verklaard door de vele meldingen die de meldpunten kregen na de ‘Minder Marokkanen’-uitspraak van Geert Wilders op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar