In aanloop van de parlementsverkiezingen in Marokko heeft het ministerie van Binnenlandse zaken besloten de publicatie van politieke peilingen te verbieden.Het ministerie vindt het onaanvaardbaar dat de media opiniepeilingen publiceren over de verkiezingen terwijl er nog geen wettelijke richtlijnen werden vastgesteld voor dergelijke peilingen.

De afdeling herinnert er ook aan dat de verkiezingscampagne vijftien dagen voor de verkiezingen begint en samen met het einde van de stemming eindigt. Ook in die periode zal het verboden zijn om opiniepeilingen te publiceren.

Het ministerie wil met deze maatregel vermijden dat de opinie van de stemmers wordt beïnvloed of gemanipuleerd.