Zoals verwacht hebben de Marokkaanse autoriteiten de oprichting van een allereerste vereniging voor de bescherming van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders verboden.
De wali van de regio Rabat Salé weigerde het dossier goed te keuren. De aanvraag was in januari ingediend. Akaliyat wil de discriminatie tegen seksuele en religieuze minderheden in Marokko bestrijden.

De initiatiefnemers stellen dat de wali het dossier weigerde aan te nemen omdat de « autoriteiten niet op de hoogte waren gebracht van de organisatie van de eerste Algemene vergadering » die op 23 december werd gehouden.

Akaliyat vecht dat aan en zegt de autoriteiten van Rabat 48 uur voor de Algemene vergadering via een aangetekende brief te hebben gewaarschuwd. De vereniging belooft haar werk verder te zetten, « ook zonder toestemming ». Ook zal een klacht worden ingediend bij de rechtbank tegen de autoriteiten.