De Marokkaanse regering heeft naar eigen zeggen donderdag het contact met instellingen van de Europese Unie gestaakt. Dit is een protest tegen bepalingen van Europese rechters die betrekking hebben op de handel met de door Marokko bezette Westelijke Sahara.

In december verklaarden Europese rechters een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Marokko uit 2012 ongeldig. Ze stelden dat het akkoord ten onrechte niet rept over de bezetting van het door Marokko in 1975 ingelijfde gebied. Het zou duidelijk moeten zijn dat er uit bezet gebied producten naar de EU gaan.
Marokko vindt het oordeel van de EU-rechters in strijd met internationaal recht. Rabat klaagt nu dat het niet heen en weer geslingerd wil worden door Europese instellingen, zoals de rechters en de ministers.

Niet erkend
De voormalige Spaanse Westelijke Sahara werd in 1975 ingelijfd door Marokko. Rabat claimt het als Marokkaans grondgebied, maar dat wordt internationaal niet erkend.