Nederland en Marokko leiden de komende tijd een internationaal samenwerkingsverband dat terrorisme probeert tegen te gaan. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft Marokko woensdag verwelkomd als nieuwe co-voorzitter van het Global Counterterrorism Forum (GCTF).Nederland was het afgelopen half jaar al samen met Turkije medevoorzitter van het GCTF. Marokko heeft die taak nu van Turkije overgenomen. Dat gebeurde in Den Haag, waar vertegenwoordigers van de betrokken landen bijeen kwamen voor overleg. ‘Marokko is een belangrijke partner in de strijd tegen terrorisme en speelt een cruciale rol in de regio om dit probleem aan te pakken’, aldus Koenders.

In het GCTF wisselen 29 landen en de Europese Unie kennis uit over het bestrijden van terrorisme en het voorkomen van gewelddadig extremisme. Het informele en a-politieke forum bestaat sinds 2011.

Sindsdien is er veel werk verzet. ‘Helaas laten recente verschrikkelijke aanslagen in onder meer Ankara, Istanboel, Lahore en Brussel zien dat er meer actie nodig is’, aldus Koenders. ‘Alle kennis en expertise die we hebben verzameld, moeten we in de praktijk brengen en verwerken in nationale actieplannen om terrorisme te bestrijden.’

Volgens Koenders is er een betere uitwisseling van informatie nodig is. Het is daarnaast ook van groot belang om te werken aan een aanpak op de lange termijn. ‘En bijvoorbeeld meer te doen aan het voorkomen van radicalisering. Alleen dan kunnen we in de toekomst succesvol zijn’, aldus Koenders.

Ook werkt het GCTF aan beleid om op een effectieve manier om te gaan met buitenlandse strijders (Foreign Terrorist Fighters) en strijders die terugkeren naar hun eigen land. ‘Dat vereist maatwerk. Alleen een mogelijke strafrechtelijke vervolging is niet genoeg. Deradicalisering en een veilige terugkeer in de samenleving horen daar ook bij’, aldus Koenders.

Het internationale forum is volgens Koenders belangrijk om de civiele samenwerking in de strijd tegen terrorisme te stimuleren en te verbeteren. ‘Het GCTF is een van de vele middelen om te strijden tegen het veelkoppig monster van terreur, maar wel een belangrijk middel’, aldus Koenders.

Nederland en Marokko zullen in september een bijeenkomst met ministers van het GCTF leiden.