We weten iets meer over de Marokkaanse militaire dienstplicht waarvan het wetsontwerp tijdens volgende parlementssessie zal worden gepresenteerd.

Een van de bepalingen in de wet heeft betrekking tot het beroepsgeheim. De tekst meldt dat voor dienstplichtigen het beroepsgeheim levenslang geldig blijft.

Alle feiten, informatie en documenten die tijdens de twaalf maanden durende militaire dienst zullen worden geraadpleegd mogen dus noch tijdens, noch na die periode worden bekendgemaakt. Overtreders riskeren strenge disciplinaire en strafrechtelijke sancties.