Marokko Fonds en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) gaan samenwerken om Marokkaans – Nederlandse zorgprofessionals op de Marokkaanse markt in te zetten. Beide organisaties zien arbeidskansen voor een tijdelijke terugkeer van Marokkaans-Nederlandse professionals.

Het IOM programma TRQN III biedt mogelijkheden voor professionals uit diaspora om in vaderland kennis en kunde te delen. Het programma van Marokko Fonds YouShareYouCare beaamt ook dit doel maar kent enkele barrières met betrekking tot het vinden van een goede match tussen de vraag vanuit Marokko en het professioneel aanbod vanuit Nederland. Dat vormde “de directe aanleiding voor de samenwerking tussen beide organisaties”, aldus Marokko Fonds.

Deze nieuwe samenwerking moet uiteindelijk leiden tot het creëren van goede matches tussen zorgorganisaties in Marokko en Marokkaans Nederlandse professionals. Er komt een vacaturebank op de website www.youshareyoucare.nl. Daarnaast zal IOM een contactpersoon aanstellen die het contact tussen de kandidaten en de organisaties faciliteert.