Het wetsontwerp voor de invoer van de militaire dienstplicht wordt volgende week in het Marokkaans parlement gestemd. De eerste dienstplichtigen zullen naar verwachting eind dit jaar al worden opgeroepen.

In Marokko bestaat verdeeldheid over de herinvoering van de militaire dienstplicht. AFP ondervroeg meerdere jongeren die kunnen worden opgeroepen. Sommigen stellen bereid te zijn om het leger te dienen indien nodig. Anderen oordelen dat de militaire dienstplicht veel te veel zal kosten en dat het geld aan andere sectoren zoals het onderwijs en de gezondheid moet worden besteed.

Voor Mohamed Chakir, socioloog, is de militaire dienstplicht een “hulpmiddel om de jongeren te temmen die de drijvende kracht waren achter de protestbewegingen”. Hij herinnert eraan dat in 1966 de militaire dienst verplicht werd na bloedige rellen.

De belangrijkste reden voor de herinvoering van de dienstplicht is de situatie van jongeren in Marokko, die getroffen worden door werkloosheid, delinquentie, schooluitval en extremistische organisaties.