Komen er binnenkort bankbriefjes in het Tifinagh Tamazight in Marokko? Dat is althans wat de PAM-partij wenst.

De partij heeft een amendement ingediend met betrekking tot artikel 57 van het wetsontwerp van Bank Al Maghrib zodat bankbriefjes en geldstukken in de twee officiële talen van Marokko, het Arabisch en het Tamazight, gedrukt worden.

Het wetsontwerp van Bank Al Maghrib zal binnenkort voor de tweede keer aan de raadkamer worden voorgelegd. De leden zullen vervolgens het amendement moeten goedkeuren of verwerpen.

In 2016 had de politieke activist Ahmed Assid al gevraagd dat bankbriefjes, maar ook postzegels en officiële documenten zoals de identiteitskaart of het rijbewijs in het Tamazight zouden worden gedrukt.