Volgens hoogleeraar Abdelkrim Belguendouz, zou Marokko de eigen migranten als minderwaardige burgers beschouwen, vooral vanuit veiligheidsoverwegingen. Marokkanen die in het buitenland wonen hebben -nog steeds- geen stemrecht in Marokko.

Volgens hoogleeraar Abdelkrim Belguendouz, zou Marokko de eigen migranten als minderwaardige burgers beschouwen, vooral vanuit veiligheidsoverwegingen. Marokkanen die in het buitenland wonen hebben -nog steeds- geen stemrecht in Marokko. De grootste zorg voor Marokko, volgens de auteur, is de groei van Moslim extremisme. Belguendouz verwijt ook aan het CCME (Conceil pour la Communaute Marocian à l’Etranger) dat haar bijdrage bperkt is aan de organisatie van lezingen en