Een Marokkaanse vereniging in Amsterdam roept Marokkaanse ouderen op om voorlopig niet mee te werken aan een verzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die heeft de ouderen gevraagd hun Marokkaanse identiteitsnummer door te geven.
Daarmee krijgt de instantie zicht op eventueel bezit van huizen en grond in Marokko, waarmee de SVB uitkeringsfraude wil tegengaan.

“Hiermee wordt bij voorbaat de hele Marokkaanse gemeenschap beschuldigd”, zegt voorzitter Abdou Menebhi van het Euro-mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo).

“Wij zijn niet voor frauderen, maar tegen de methodiek. Je moet alleen zo’n nummer vragen bij een individu, als er een verdenking is van fraude. Dit is geen normale behandeling.”

Hij vindt het raar dat een Nederlandse instantie eigenhandig onderzoek kan doen in Marokko.

Het centrum zegt dat 8000 Marokkaanse ouderen in Nederland afgelopen week een brief hebben ontvangen van de SVB. Het gaat om mensen die een Aanvullende Inkomstenvoorziening Ouderen (AIO) ontvangen.

Menebhi: “We hebben honderden verontruste telefoontjes gekregen. Heel veel ouderen hebben niks meer met Marokko, ze zijn gepensioneerd of wonen bij familie.”

Het Emcemo, dat de samenwerking tussen migranten en Nederlanders wil bevorderen, heeft de SVB per brief om duidelijkheid gevraagd. Ook gaat het centrum informatieavonden organiseren.