Nederlanders van Marokkaanse afkomst lijken een relatief grote kans te lopen om behandeld te worden voor de psychiatrische ziekte schizofrenie, terwijl zij die ziekte niet hebben.

Dat schrijft de Volkskrant woensdag. De conclusie wordt getrokken in een onderzoek waarop psychiater Tekleh Zandi deze week promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Marokkanen in Nederland krijgen vier à vijf keer vaker dan autochtone Nederlanders de diagnose schizofrenie, terwijl daar vooralsnog geen goede verklaring voor is. Volgens het promotieonderzoek worden verkeerde diagnosen gesteld, want als rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond, blijken Marokkanen in Nederland geen verhoogd risico te hebben.