Bergen op Zoom – Marokkaanse inwoners van Bergen op Zoom moeten ‘mee willen doen’ in de samenleving.
Dat zeggen alle politiek partijen die gistermiddag meededen aan de verkiezingsdebat dat was georganiseerd door het Marokkaans Comité en het bestuur van de moskee El Feth.

Vertegenwoordigers van Marokkaanse organisaties beseffen nut en noodzaak van die participatie, maar ze wijzen erop dat er meer partijen voor nodig zijn om dat waar te maken. Nog te vaak stuiten Marokkaanse jongeren in het onderwijs of bij werkgevers op tegenwerking of vooroordelen, zeggen ze.

Het debat in De Korenaere werd bezocht door zeker 150 voornamelijk Marokkaanse bezoekers. Tot verrassing van de negen lokale politici die bij debatten halflege zalen met louter achterbannen van de diverse partijen gewend zijn.

Om de verbinding tussen autochtone en allochtone Bergenaren in woord en beeld gestalte te geven kwam Patrick van der Velden (GBWP) in zijn vastenavendpak aanzetten en begon Ton Linssen zijn praatje met de groet “Salem Aleikum”. Gratis uitgereikte Marokkaanse gerechtjes gingen er ook bij de politici tijdens de pauze in als zoete koek.