De Marokkaanse Vrouwen Vereniging (MVVN) is nog niet tevreden met de plannen van Minister Asscher van Sociale zaken om achterlating in het land van het herkomst en uithuwelijking tegen te gaan. De maatregelen stonden vorig week in een actienota van de minister die naar de kamer gestuurd werd.

De vereniging eist van de minister meer daadkracht en noemt de aangedragen oplossingen enkel een administratieve wijziging waar vrouwen en kinderen niet mee geholpen worden.
Volgens de vereniging moeten gemeenteambtenaren stoppen met Marokkaanse echtscheidingsbeschikkingen aan te nemen. De vereniging spreekt hierbij van verstotingen naar het islamitisch recht (sharia). De vereniging ziet door de acceptatie van deze verstotingen door de Nederlandse gemeenten een gat in het Nederlandse beleid en een erkenning van de ondergeschikte van de positie van de Marokkaanse vrouwen in Nederland.

De vereniging eist dat de minister ook de regeling waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen het verblijfrecht wordt gestopt/teruggedraaid. Vrouwen komen door de koppeling in een afhankelijke positie doordat ze enkel recht hebben op een afhankelijke verblijfsvergunning.

Tevens eist de vereniging dat er gestopt wordt met het discrimineren van vrouwen met een deze afhankelijke verblijfvergunning aanspraak willen maken op sociale voorzieningen.

De MVVN vindt dat zonder deze problemen ook in acht te nemen en oplossingen aan te dragen de plannen van de minister ‘niet meer dan een doekje voor het bloeden’