De sociaal economische en juridische positie van de Vrouw in Marokko is nog steeds erbarmelijk. Dit blijk uit verschillende onderzoeken en rapporten die ter gelegenheid van de Internationale dag van de Vrouw zijn gepubliceerd.

Vrouwen en arbeidsomstandigheden
78 procent van de werkende Marokkaanse vrouwen lijdt onder stress door te zware arbeidsomstandigheden. Dit blijkt uit een steekproef die door Forum Azzahrae onder 341 vrouwen is afgenomen. Ook zou 50 procent van de werkende vrouwen de volledige verantwoordelijkheid dragen in het huishouden en geen hulp krijgen. De vrouwen gaven ook vaak aan dat de wetteksten de behoefte van de werkende vrouwen niet tegemoet komen. De steekroef is door Forum Azzahrae afgenomen. Het forum is een Marokkaanse vrouwenorganisatie die de VN over de sociaal economische situatie van de Marokkaanse vrouw adviseert. De resultaten van dit onderzoek zijn dan ook voorgelegd aan de VN. Opvallend is wel dat de organisatie gelieerd is aan de conservatieve regeringspartij de PJD (parti justice et développement) die meestal toch in traditionele rolverdeling geloven.
Seksisme tegen vrouwen en seksuele intimidatie
Ook Amnesty International is kritisch over de vrouwenpositie in Marokko. In een rapport dat zij vandaag publiceerden geven zij aan dat de Marokkaanse regering geen enkele vooruitgang heeft geboekt hierin. In het rapport van Amnesty staat dat de Marokkaanse vrouw nog steeds wordt gediscrimineerd in wetgeving en in het publieke domein. De vrouw zou nog steeds vaak slachtoffer zijn van seksuele intimidatie en verbale agressie. Amnesty haalde ook flink uit naar de wetswijziging van 2013 waarin vrouwenmishandeling wordt gecriminaliseerd. Volgens Amnesty is hier in de praktijk niet van terug te zien.