Een thuiszorgorganisatie in Brunssum blijkt familieleden van cliënten als medewerker in te huren voor verzorgende en verpleegkundige handelingen, terwijl geen van hen een diploma in de zorg had. Ook dienden onbevoegde medewerkers en familieleden bij Zorg Labyed medicatie als insuline toe, wat niet is toegestaan zonder de juiste opleiding.

De instelling moet de cliënten overdragen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ontdekte deze praktijken in juni bij een onaangekondigd bezoek in het kader van onderzoek naar nieuwe of onbekende zorgaanbieders. De inspectie eiste verbeteringen van Zorg Labyed, dat verzorging en huishoudelijke zorg biedt aan 26 cliënten. Bij een tweede bezoek op 19 september bleek dat de thuiszorgorganisatie nog steeds zorghandelingen liet uitvoeren door niet-opgeleide medewerkers en familieleden.

Ook was het medicatiebeleid nog onduidelijk en werd gewerkt met onvolledige zorgdossiers. De inspectie adviseerde staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) daarom maatregelen te treffen. Die bepaalde vorige week dat Zorg Labyed binnen drie weken moet stoppen met persoonlijke verzorging en de cliënten moet overdragen aan een andere zorgaanbieder.

De organisatie mag pas weer nieuwe cliënten aannemen als de inspectie vindt dat is voldaan aan de voorwaarden om verantwoorde verzorging te kunnen leveren. Tegenover onze redactie laat eigenaresse Zakia Labyed weten verbolgen te zijn over de beweringen. Zij zegt dat familieleden inderdaad als hulp zijn aangenomen maar dat dit onder de PGB-regels ‘gewoon’ kan. ‘De cliënt mag zelf weten wie het hiervoor aanneemt. Dat is ook goed in situaties als uitkleden en douchen.’ Labyed stelt daarnaast dat familieleden nooit de zorg hebben gegeven waarvoor zij niet gediplomeerd zijn. ‘Voor zorg als insuline toedienen hebben we collega’s in de zorg die ons hierin bijstaan met medewerkers die wel de juiste diploma’s hebben waardoor de gezondheid van onze cliënten nooit in het geding is geweest. Dit kunnen we bewijzen middels facturen maar de inspectie wil overeenkomsten zien. Daar zijn we nu mee bezig’, zegt Labyed.