In navolging van de recente en massale protesten en de daarop volgende politieke ontwikkelingen in Marokko vond zaterdag 26 maart bij het Komitee Marokkanen voor de mensenrechten (KMM-Nederland) een bijeenkomst plaats waarbij deze ontwikkelingen werden besproken. Op de bijeenkomst waren verschillende burgerorganisaties en vertegenwoordigers van de ’20 februari beweging’ in Nederland. De volksbeweging van 20 februari is ontstaan uit onvrede over met name de democratie in Marokko en eist veranderingen in Marokko o.a. door het implementeren van een echt parlementaire democratie en erkenning van individuele en culturele rechten van de Marokkanen.

De aanwezigen op de bijeenkomst gaven aan dat de koningkelijke toespraak van de Marokkaanse koning Mohamed 6 dat een antwoord leek eigenlijk een belediging is voor de eisen die de beweging heeft geformuleerd. Want deze kwam niet alleen met de zoveelste commissie maar de werkterreinen voor de commissie zijn bij voorbaat -en dus ondemocratisch- al bepaald. De aanwezigen gaven ook aan bevreemd te zijn van de benadrukking dat de Islam de staatsgodsdienst is en tegelijkertijd de individuele vrijheden in het land te willen bepleiten en vragen zich af of dit elkaar niet niet tegen spreekt.

De aanwezige Marokkaanse Nederlanders gaven aan op te passen voor ‘de nieuwe Marokkaanse lobby in Nederland’ zoals de (bij naam genoemde!) organisaties als TANS, jongeren organisatie Argan en de aankomende Marokkaanse cultureel centrum in Amsterdam. Deze zullen Marokkaanse regeringspropaganda proberen te agenderen in Nederland en deze proberen te verkopen aan de Marokkaanse Nederlanders. Een eventueel referendum over de nieuwe grondwettelijke voorstellen zal op deze manier en door beïnvloeding vanuit door verschillende (staats)kanalen niet eerlijk verlopen.

De aanwezigen riepen op de beweging te steunen, mee te doen met de volgende protestmanifestaties maar deze vooral te laten functioneren als onafhankelijk beweging, Daar dit de kracht van een beweging is. Daarnaast zijn er plannen voor gezamenlijke themabijeenkomsten waar de eisen die ook de beweging heeft aangesneden te bespreken. De aanwezigen hebben het zich wel opdracht gemaakt de eisen van de beweging terug te vertalen naar de problemen die de Marokkaanse Nederlanders mee in aanraking komen in relatie met de Marokkaanse overheid.