In de Marokkaanse eerste kamer reageerden enkele parlementariërs verontwaardigd nadat de minister Abdeslam Seddiki (werkgelegenheid en sociale zaken) in het Tamazight sprak in de Marokkaanse Eerste Kamer. De minister richtte zijn woord tot de Marokkaanse Nederlanders over het verdrag over sociale zekerheid dat het Nederlandse kabinet voornemens is te stoppen.

90 procent
Omdat het Tamazight de moedertaal van wel 90 procent van de Marokkaanse Nederlanders zei de minister dat het belangrijk is dat zij begrijpen wat er gezegd wordt. De minister zei dat het Marokkaanse kabinet haar uiterste best zal doen om op te komen voor de belangen van de Marokkaanse Nederlanders. Eerder gaf de Marokkaanse regering zeer teleurgesteld te zijn in het eenzijdige besluit van Nederland.

Leer het Tamazight
De minister vroeg een parlementariër die hem van belette in het Tamazight te spreken zelf maar het Tamazight te leren. Dit is opmerkelijk omdat enkele weken geleden zijn collega, minister van Onderwijs, aangaf dat een officialisering van de taal niet betekent dat het Tamazight ook onderwezen moet worden.

3 jaar
Sinds 3 jaar is het Tamazight een officiële taal. De Kamervoorzitter van de heeft in het verleden aangegeven dat het spreken van het Tamazight niet mag zolang er geen vertaalfaciliteiten er zijn. Dit zou in een organieke wet geregeld moeten worden. Om dit proces te versnellen hebben enkele parlementariërs een commissie opgezet. Enkele ministers en parlementariërs hebben echter reeds enkele pogingen gedaan om het Tamazight in de kamer te spreken. Dit tot ergernis van enkele parlementariërs van sommige conservatieve partijen.