De Stichting Marokkaanse Jongeren in Breda kan zich niet vinden in de afwijzing van haar subsidieverzoek voor 2016. Op 6 april zit de stichting bij de adviescommissie bezwaarschriften.In het subsidieregister 2016 geeft de gemeente Breda weer hoeveel subsidie (jaarlijkse- en activiteitensubsidie) de diverse stichtingen, clubs en organisaties aanvroegen voor dit jaar en hoeveel ze ook daadwerkelijk krijgen.

De Marokkaanse jongeren deden een beroep op drie van die potten met geld. In totaal ging het om meer dan 112.000 euro.