Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat een belangrijk deel van de Marokkaans-Nederlandse jongeren negatief staat tegenover de verdraagzaamheid van homoseksualiteit. Tegelijkertijd dragen diezelfde jongeren designerkleding van veelal homoseksuele ontwerpers. Dat is – op z’n minst – een ironische discrepantie, betoogt Floris Meijer.

Niet zelden worden homo’s geconfronteerd met vooroordelen en pesterijen. Hoewel Nederland vergeleken met andere landen tolerant is ten aanzien van homoseksualiteit lijkt het de laatste jaren weer moeilijker te worden om hier open over te zijn. In 2011 registreerde de politie 622 gevallen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. Dit varieerde van pesterijen tot verbaal of zelfs fysiek geweld tegen homo’s. Amerikaans onderzoek wijst zelfs op de sterk verhoogde kans dat homopesten op school tot zelfmoord leidt.

Lees verder op Republiek Allochtonië