Het Marokkaans fosfatenbedrijf OCP heeft een investering aangekondigd van 1,3 miljard dollar voor de bouw van een nieuwe fabriek in Nigeria.

In de fabriek zal vanaf 2023 ammoniak worden geproduceerd. De fabriek zal een jaarlijkse productiecapaciteit van 750.000 ton ammoniak en 1 miljoen ton kunstmest hebben.

Mohamed Hettiti, directeur van het OCP in Nigeria, stelt reeds een gasleverancier te hebben gevonden. De ammoniak die in de nieuwe fabriek zal worden geproduceerd zal naar de fabriek van het OCP in Jorf Lasfar worden geëxporteerd, terwijl Marokko fosforzuur zal leveren voor de productie van kunstmest.

Naast de fabriek zal het OCP ook drie mengmachines bouwen voor 40 miljoen dollar, dit om aangepaste kunstmest aan Nigeria te leveren.

Het OCP streeft ernaar het bod aan kunstmest in Nigeria in de komende vijf jaar van 1 tot 3 miljoen ton te verhogen.