DEN BOSCH – De aanpak van risicojongeren van Marokkaanse komaf lijkt langzaam zijn vruchten af te werpen in Den Bosch. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente Den Bosch vrij heeft gegeven. Zo verlaten minder Marokkaanse jongeren voortijdig de Bossche scholen.

Bij de laatste meting door de gemeente, eind 2012, bleek dat van de nieuwe schoolverlaters 4,2 procent van Marokkaanse komaf was. Een jaar eerder was dat nog 6,9 procent. Den Bosch zit landelijk onder het gemiddelde (5,5 procent).

Hoge werkloosheid
Wel blijven de werkloosheidscijfers van Marokkaanse Bosschenaren onverminderd hoog. In 2013 was 10,2 procent van de werklozen in de gemeente Marokkaans. Dat is iets meer dan een jaar eerder (9,8 procent).

De criminaliteit onder Marokkaanse jongeren (12 tot 24 jaar) zal in onze hoofdstad ook een speerpunt blijven. In een op de tien zaken had de verdachte de Marokkaanse etniciteit.

Samenwerking
In oktober 2009 ondertekende de gemeente Den Bosch met nog 21 andere gemeenten de intentieverklaring gemeentelijke aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. Dit was de start voor een landelijk samenwerkingsverband tussen Rijk en gemeenten om de problematiek en de achterstandspositie van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren gezamenlijk aan te pakken.