Het Marokkaans leger is zwaar getroffen door de coronavirus epidemie. Ruim zestig parachutisten die voor de Hadar-antiterrorisme eenheden waren ingezet, raakten besmet.

De besmette parachutisten behoren allemaal tot de 6ᵉ BAFRA van Benguerir, een van de belangrijkste vliegbases in Marokko.

Alle slachtoffers werden op woensdag 16 april positief getest op het coronavirus in het militair ziekenhuis van Marrakech. Ze werden vervolgens overgebracht naar de afdeling voor coronaviruspatiënten van het Ibn Sina ziekenhuis in de rode stad.

De vliegbasis van Benguerir moest in maart en april dit jaar de militaire oefening African Lion hosten. De oefening wordt elk jaar in samenwerking met het Amerikaans leger georganiseerd. Door de coronavirus epidemie werd de oefening geannuleerd