Mensen van Marokkaanse herkomst in Nederland zijn gelukkiger dan mensen van Turkse, Surinaamse en Antilliaanse komaf. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de Marokkaanse respondenten geeft 87 procent aan gelukkig of zeer gelukkig te zijn. Bij de andere drie herkomstgroepen ligt dat aandeel ruim zes procentpunten lager. Het geluk hangt af van zowel algemene kenmerken als opleiding en gezondheid als migrantspecifieke kenmerken als generatie en of iemand zich thuis voelt in Nederland.

Nauwelijks gediscrimineerd
In alle groepen zijn de mensen die gezond zijn, zich thuis voelen en niet of nauwelijks gediscrimineerd worden het gelukkigst. Bij Marokkanen en Turken is er ook een relatie tussen geluk enerzijds en regelmatige contacten met familie en het hebben van een partner anderzijds. Bij mensen met Surinaamse en Antilliaanse herkomst zijn deze verbanden er niet.

Bij mensen met een Antilliaanse herkomst zijn leeftijd en generatie ook bepalend voor de mate van geluk. Ouderen en Antillianen van de tweede generatie zijn vaker gelukkig. Bij de andere groepen is dit verband er niet.

Autochtonen zijn gelukkiger
Het onderzoek is gehouden omdat allochtonen tot nu toe onderbelicht zijn gebleven in onderzoek naar ‘subjectief welzijn’. Wel bleek eerder al dat allochtonen over het algemeen minder gelukkig zijn dan autochtonen en dat Marokkanen in Nederland tevredener zijn met hun leven dan Turken.