Eén van Nederlands grootste afnemers van de gastarbeiders legt de laatste hand aan de voorbereidingen voor de onthulling van het gastarbeidersmonument. Het monument zal morgen onthuld worden in het Afrikaanderpark.

Volgens betrokkene bij het initiatief Rachid Benhammou moet het monument de derde generatie eraan herinneren dat verworvenheden als welvaart, vrijheid en in het onderwijs en gezondheidszorg niet vanzelfsprekend zijn.  ‘De komende generaties moeten weten dat hier voor gezwoegd en gezweet is, onze (groot)ouders hebben mede het fundament gelegd waarop we kunnen voortbouwen’.

Volgens Omer Ilik, één van de initiatiefnemers, is het monument niet alleen bedoeld om de gastarbeiders die na de Tweede Wereldoorlog hebben geholpen aan de wederopbouw van Nederland te eren. Ilik wil met het kunstwerk ook een periode in de geschiedenis af te sluiten. ‘wij willen dat mensen die toen uit landen als Marokko, Portugal, Spanje en Turkije zich geen gast meer voelen in Nederland maar volwaardig burger met alle rechten en plichten’.

De organisatie is voornemens om jaarlijks een dag van de gastarbeiders gastarbeider te houden om stil te staan bij wat zij hebben betekend voor Nederland en om maatschappelijke initiatieven in het benadrukken te zetten.

Klik voor programma