De Marokkaanse theoloog en onderzoeker Mustapha Bouhandi liet in een interview met een Marokkaanse krant afgelopen woensdag weten dat “de Korantaal een gewoon menselijke taal is.” Hij voegde eraan toe dat de zogenaamde “taalkundige mirakel in de Koran een product is van fanatisme voor de Arabische taal.

Heilige interpretaties
Deze woorden hebben een spoor van verontwaardiging en woede teweeg gebracht bij de Islamisten in de Marokko en de islamitische wereld. Mustapha Bouhandi, theoloog aan de universiteit van Casablanca, zorgde eerder in zijn boek ‘Wij en de Koran’ voor opschudding. Hij liet zich heel kritisch uit over Islamitische geleerden. Zij lieten volgens hem de Koran zodanig uitleggen dat deze geleerden alleen konden begrijpen wat ermee bedoeld wordt. “Deze interpretaties in al hun regels, concepten, bronnen, verspreiding en verering zijn op zich heilige teksten geworden van het niveau ‘koranische verzen’. Niemand is in staat deze te begrijpen dan de opsteller ervan.”

Abu Hureira
In een ander boek van de Mustapha Bouhandi genaamd ‘Meer van Abu Huraira’, liet hij geen spaan heel van de bekendste overleveraar in de islamitische geschiedenis. Bouhandi zegt in dit boek dat de overleveraar Abu Huraira geen metgezel was van de profeet. Abu Huraira is pas na de dood van de profeet moslim geworden. De theoloog Bouhandi vraag zich af hoe iemand die de profeet Mohamed nauwelijks heeft gekend de meeste overleveringen over hem op zijn naam heeft staan. Deze overleveringen zijn deels de basis voor de Sharia (Islamitische wetgeving).

Methodiek
Over sommige geleerden heeft hij duidelijke kritiek geuit. Hij verwijt hen gemakzucht en klakkeloze overname van gewoontes en tradities uit andere culturen waarop ze het predicaat islamitisch plakten. “Ondanks machtige pogingen van Islamitische geleerden, zijn veel van verklaringen en interpretaties overgenomen tradities van Joden, Christenen en andere culturen.” Voorts is hij heel kritisch over de vorm van rechtsgeleerdheid zelf. “De verklaringswetenschap, zoals deze bekend staat in de islamitische wereld, vindt hij een discipline dat tekortschiet in zijn concepten, mechanismen, methodieken en fundamenten”.

Schone Namen
In het interview durfde de theoloog ook te schoppen tegen heilige huisjes van de Islamitische cultuur. De vanzelfsprekendheid van de heiligheid van de Schone Namen van Allah, noemt hij “betekenisloos zonder de mens zelf”. De theoloog Bouhandi roept op om korte metten te maken met overtuigingen en heiligdommen die het product zijn van spiritualiteit en menselijk ijver.