Het koninkrijk Nekor was een emiraat in het Rif gebied, met als hoofdstad Temsaman en later Nekor. Het is het eerste onafhankelijke emiraat in Noord-Afrika na de revolutie tegen de gouverneurs van de Banu Umayya oftewel de Omajaden.

Het emiraat is in het jaar 710 opgericht door Salih I ibn Mansur al-Himyari. Hij bekeerde de lokale Amazigh-stammen tot de islam, die al snel genoeg hadden van de beperkingen die de religie oplegde.

Zij zetten hem af ten gunste van az-Zaydi van de Nafza stam, maar daarna veranderden ze van gedachten en nam Salih I terug, en zijn dynastie, de Banu Salih, regeerde de regio nog 3 eeuwen tot het jaar 1019.

In 859 vielen de Vikingen met 62 schepen het koninkrijk binnen, versloegen het Moorse leger en plunderden het. Na acht dagen gingen ze terug naar Spanje en vervolgden hun reis aan de oostkust.

Het koninkrijk Nekor strekt zich uit over een deel van de Rif en omvat de stammen Zouagha en Djeraoua van ibn Abi l-‘Ays, ‘ongeveer vijf dagen reizen van Nekor’. Het grenst aan het grondgebied van de Matmata, Kebdana, Mernissa, Ghassasa van de berg Herek en Qulu’ Jarra die tot de Ayt Urtendi behoren.
In het westen omvat het de Ayt Marwan van Ghomara en de Ayt Humayd en grenst aan de Mestassa en Senhaja.

Daarachter lagen de Awraba, de groep van Ferhun, de Ayt Walid, de Zenata, de Ayt Irnian en de Ayt Merasen van de groep van Qāsim, Heer van Sa.
In het noorden werd het koninkrijk begrensd door de zee, zo’n vijf mijl van Nekor.

In 1080 is het koninkrijk Nekor verwoest door de Almoraviden van Yusuf ibn Tashfin, tijdens zijn verovering van de Rif.

Temsaman is de naam van een regio in de Rif, en de naam van de hoofdstad was vanaf Nekor confederatie vanaf 710 tot 760.

Er zijn verschillende betekenissen van Temsaman:
Timessi d w aman: vuur en water
Tames aman: raakt water (aan)

Bron: Wikipedia